Behandling av Barn

Over 15 års erfaring med behandling av funksjonelle problemer hos spebarn.

Les mer

Trygg og skånsom

behandling tilrettelagt etter ditt behov

Les mer

Trygg og skånsom

behandling tilrettelagt etter ditt behov

Les mer

Velkommen til Osteopat Espen Glomsrød

Osteopat Espen Glomsrød har siden 2006 praktisert som osteopat i Halden etter tidligere å ha praktisert som fysioterapeut og manuellterapeut i 23 år. Osteopati er en anerkjent behandlingsform som hovedsakelig er rettet mot plager i muskel- og skjelettsystemet. Sentralt i behandlingsfilosofien står tanken om kroppen som en funksjonell enhet, der feilfunksjonene som må korrigeres ofte kan være et annet sted enn der symptomene føles.