Behandling

Pasienter som oppsøker osteopat har ofte tilstander som:

  • Smerter og plager fra muskel-skjelett apparatet.
  • Rygg-, bryst og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddsmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Funksjonelle plager hos spedbarn
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager, idrettsskader

I tillegg til muskel-skjelett plager oppsøker noen pasienter osteopater ved funksjonelle mage- tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt , tung pust og pustebesvær.
Osteopatibehandlingen er skånsom og passer for alle, fra spedbarn til eldre.

Behandling av spebarn

Espen Glomsrød har over 15 års erfaring med behandling av funksjonelle problemer hos spebarn.

De vanligste problemstillingene er at barnet klart foretrekker å ligge med nakken rotert i en retning i ryggleie (høyre eller venstre), noe som ofte medfører utvikling av en skjevhet i skallen og/eller fordøyelsesproblemer (mageknip/kolikk, uttalt gulping, luftplager). Mulig anatomisk årsak til dette kan være forhold i selve hodeskallen eller i øvre del av nakken. Dersom slike forhold avdekkes ved undersøkelsen gjøres korreksjon av feilfunksjonen ved hjelp av svært forsiktige manuelle teknikker. Antall behandlinger er vanligvis 1-3. Dersom ikke betydelig bedring er oppnådd etter 2 behandlinger, avsluttes behandlingen.

Osteopati behandling av barn

Osteopati og refluks (halsbrann)

Espen Glomsrød er med i den tverrfaglige forskergruppen Jointmed som driver forskning på effekten av osteopatisk behandling av refluksproblemer. Publiserte studier fra Jointmed indikerer at osteopati kan ha svært god langtidseffekt på refluksproblemer med kun 3-4 behandlinger over et tidsrom på 14 dager.

For mer informasjon: jointmed.no